Waar mag ik met mijn brommobiel rijden?

Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag u niet rijden met uw brommobiel, dit zijn dus de wegen die voorzien zijn van de borden G1, G3 of C9.

Autoweg Autosnelweg Gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Bord G3 Bord G1 Bord C9

 

Ook mag u niet rijden op een rijbaan die door middel van:
– bord C6 gesloten is voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen
– bord C12 gesloten is voor alle motorvoertuigen.

Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen Gesloten voor alle motorvoertuigen
Bord C6 Bord C12

 

Een éénrichtingsweg (bord C2) mag u uiteraard niet inrijden, echter ook niet als er een onderbord geplaatst is uitgezonderd fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder en met in werking zijnde motor. Een berijder van een brommobiel moet immers de regels van een automobilist volgen.

Eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee Eenrichtingsweg, uitgezonderd: fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen
Bord C2 Bord C2 met onderbord

 

Verder is het vanzelfsprekend niet toegestaan om met een brommobiel gebruik te maken van een voetpad, (on)verplicht fietspad, ruiterpad of fiets/bromfietspad.

Voetpad Verplicht fietspad Fiets/bromfietspad
Bord G7 Bord G11 Bord G12a
Ruiterpad Onverplicht fietspad
Bord G9 Bord G13

 

Hoe zit het met inhalen?

Indien de wegbeheerder het onderstaande inhaalverbod (bord F1 met of zonder uitzondering) heeft aangebracht, mag een brommobiel niet ingehaald worden. Dit omdat een brommobiel harder dan 25 km/h kan en mag rijden.

Uiteraard mag een brommobiel in het rechtervoorbeeld, net als andere motorvoertuigen, wel een motorvoertuig inhalen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h (zoals bijvoorbeeld snorfietsen en sommige landbouwvoertuigen).

Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen, uitgezonderd motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h
Bord F1 Bord F1 met onderbord

Wat is de maximumsnelheid van een brommobiel ?

Zowel binnen als buiten de bebouwde kom mag u met een brommobiel maximaal 45 kilometer per uur rijden, tenzij u in een erf of 30km-zone rijdt.

Hoe zit het met het parkeren van mijn brommobiel?

Een brommobiel mag niet geparkeerd worden op het trottoir of een gehandicaptenparkeerplaats. Op de plekken waar een auto geparkeerd mag worden, mag ook een brommobiel geparkeerd worden. Bij het parkeren van een brommobiel in een parkeerschijfzone moet ook gewoon duidelijk zichtbaar een parkeerschijf aangebracht worden.

Moet ik mij met mijn brommobiel gedragen als een automobilist?

Ja, de bestuurders en passagiers van brommobielen moeten de regels van een personen- of bestelauto volgen, tenzij dit anders bepaald is. De regels voor bromfietsen, bromfietsers en passagiers van bromfietsen zijn dus niet van toepassing op bestuurders en passagiers van een brommobiel. Daarbij heeft een brommobiel een constructie-snelheid van maximaal 45 km/h.

Moet een brommobiel de regels van een gehandicaptenvoertuig volgen?

Nee, een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig. Er zijn echter wel (jonge) gehandicapten die rijden in een brommobiel. Een brommobiel die gebruikt wordt door een gehandicapt persoon blijft altijd een brommobiel en moet dus de regels voor brommobielen blijven volgen. Het kan dus nooit een gehandicaptenvoertuig worden.

Vrijblijvende offerte ontvangen?